В тролейбуса

Тролейбус, горещо лято…
От предната врата се качва жена с малко момиченце. Момиченцето дудне противно:
– Мамо, купи ми шоколад!
– Не.
– Моля те, мамо, купи ми шоколад!
– Не, не може.
Момиченцето застава по средата на прохода, опира ръце на хълбоците си и заявява на целия тролейбус:
– Ако не ми купиш, ще кажа на баба, че смучеш пишката на татко!
Всички ревват от смях, шофьорът спира, жената, цялата червена, изскача от тролейбуса.
След няколко спирки се качват мъж с малко момченце.
Момченцето започва да дудне:
– Татееее, купи ми шоколад…
Всички пътници лягат от смях. Мъжът се оглежда неразбиращо.
Шофьорът , лежащ на волана от кикот, казва по микрофона:
– Господине, по-добре му купете шоколад.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *