В метрото

Час пик в метрото:
– Девойко, аз искам да ви…
– Съгласна съм.
– … помоля…
– Казах ви, че съм съгласна.
– … не ме бутайте с чадъра си по топките.
– Нахалник!

Leave a Reply