В края на живота

Добре е да си отидеш от живота като от пир: без да си жаден, но и без да се опиеш. Диоген

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *