Баба на смъртно легло

Баба на смъртно легло

Баба на смъртно легло с усилие говори на внучката си:
-Искам да ти оставя моята ферма. Това включва вила, трактор и друго оборудване, чифлик и 22 398 750 долара в брой.
Внучката, виждайки себе си богата, казва:
-О, бабо! Tолкова си щедра! Аз дори не знаех, че си имала ферма. Къде е?
С последния си дъх бабата прошепнала:
-Facebook.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *