-Ало,енергоснабдяването ли е?

-Ало,енергоснабдяването ли е?
-Не,тук е Водоснабдяването.
-И на вас да ви еба майката!

Leave a Reply