Автобус 94

Дочуто в София Автобус 94. Телефонът на възрастен мъж кънти с Nokia Tune. Вдига: – Ало. Да, да, в таксито съм, знаеш, че не го понасям градския.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *